Contact

Ɩ́ wuolo pʋ́ŋsɛ aá párá a tɩŋ ŋmɛ́ŋsɛ nyáŋ á sɩ́ makɛ pɛ́ɩ́wa. Rɩɩ ná nɛ́ wɩ́ɩ́ mʋ́l lɩ́sɛ́ mʋ́l ja, ʋ to fɩ́kɛ́ rɩ́ɩ́ pʋ́ŋsɩ́ yɩr hé.

Target Image